Oppføringer av Jørgen Ingeberg

,

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/852 av 30. mai 2018 om endring av direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall

Endringene i emballasjedirektivet innebærer høyere mål for materialgjenvinning. I tillegg presiseres det hvordan materialgjenvunnet mengde skal måles. Rettsakten medfører en tettere oppfølgning av medlemslandenes måloppnåelse, blant annet gjennom innføring av et system for tidlig varsling som skal sikre at land som sakker etter fanges opp tidlig og følges opp av EU-kommisjonen slik at de gjøres i stand til å nå målene.

Circular Economy Programme

Ellen MacArthur Foundation holder en serie webinarer om sirklærøkonomi onsdag 28. oktober og hver onsdag etter dette til og med onsdag 9. desember. Webinarene starter kl 17:00 (CET) og varer en time. Hver påfølgende fredag er det en «recap» på en halvtime fra kl 11:00 til 11:30 (CET). Webinarene går på engelsk.

Det finnes åpninger for bruk av resirkulert emballasje til mat

Nestlé, verdens største matprodusent, har satt seg høye mål for bruk av resirkulert emballasje. Nå satser de stort på kunne bruke resirkulater også til matvarer. 22. september arrangerte Nestlé et webinar, der blant andre plasteksperten Ole Jan Myhre, emballasjerådgiver i Norner var med for å kaste lys over den teknologiske utviklingen. Les artikkelen i Packnews