Velkommen til emballasjebloggen

Her finner du innlegg og annet relatert til emballasje, teknologi og verdikjeden generelt

,

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/852 av 30. mai 2018 om endring av direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall

Endringene i emballasjedirektivet innebærer høyere mål for materialgjenvinning. I tillegg presiseres det hvordan materialgjenvunnet mengde skal måles. Rettsakten medfører en tettere oppfølgning av medlemslandenes måloppnåelse, blant annet gjennom innføring av et system for tidlig varsling som skal sikre at land som sakker etter fanges opp tidlig og følges opp av EU-kommisjonen slik at de gjøres i stand til å nå målene.
,

Isopormaskin kan løse et gjenvinningsproblem

Isopor er den plasttypen som forårsaker mest forsøpling i havet. Nå kan man ha funnet en løsning på en del av problemet.
, ,

EU-strategi for en bærekraftig matvarekjede

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. En jord- til bord-strategi for et rettdferdig, sunt og miljøvennlig system for matkjeden

Circular Economy Programme

Ellen MacArthur Foundation holder en serie webinarer om sirklærøkonomi onsdag 28. oktober og hver onsdag etter dette til og med onsdag 9. desember. Webinarene starter kl 17:00 (CET) og varer en time. Hver påfølgende fredag er det en "recap" på en halvtime fra kl 11:00 til 11:30 (CET). Webinarene går på engelsk.
,

Nye symboler for kildesorteing – informasjon fra Loop!

Merkeordningen for kildesortering er basert på det danske piktogramsystemet som ble lansert i 2017. Målet er å legge til rette for et felles nordisk system. Den nye merkeordningen legger opp til en harmonisert farge- og symbolbruk. Ambisjonen er lik merking for kildesortering hjemme, på jobben, i det offentlige rom, på gjenvinningsstasjoner og på emballasje.

Vant pris for at tang skal erstatte plast

En barnesko som varer evig. Et kjøkken som kutter i matavfallet. En alge som du kan pakke maten i. Disse tre miljøprosjektene mottar nå om lag 1,5 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA). Les artikkelen i Pla…
Ole Jan Myhre

Det finnes åpninger for bruk av resirkulert emballasje til mat

Nestlé, verdens største matprodusent, har satt seg høye mål for bruk av resirkulert emballasje. Nå satser de stort på kunne bruke resirkulater også til matvarer. 22. september arrangerte Nestlé et webinar, der blant andre plasteksperten…
VPK Packaging
,

Vårt medlem VPK Peterson har skiftet navn til VPK Packaging og fått ny logo

Fra 1. oktober 2020 opererer alle VPKs bølgepappemballasjedivisjoner ett varemerke: VPK Packaging. Navnet VPK Packaging erstatter tidligere navn som Ondylus, Rigid og Peterson i henholdsvis Frankrike, Storbritannia, Irland og de nordiske…