Endringene i emballasjedirektivet innebærer høyere mål for materialgjenvinning. I tillegg presiseres det hvordan materialgjenvunnet mengde skal måles. Rettsakten medfører en tettere oppfølgning av medlemslandenes måloppnåelse, blant annet gjennom innføring av et system for tidlig varsling som skal sikre at land som sakker etter fanges opp tidlig og følges opp av EU-kommisjonen slik at de gjøres i stand til å nå målene.

Isopor er den plasttypen som forårsaker mest forsøpling i havet. Nå kan man ha funnet en løsning på en del av problemet.

Merkeordningen for kildesortering er basert på det danske piktogramsystemet som ble lansert i 2017. Målet er å legge til rette for et felles nordisk system.

Den nye merkeordningen legger opp til en harmonisert farge- og symbolbruk. Ambisjonen er lik merking for kildesortering hjemme, på jobben, i det offentlige rom, på gjenvinningsstasjoner og på emballasje.

Fra 1. oktober 2020 opererer alle VPKs bølgepappemballasjedivisjoner ett varemerke: VPK Packaging.

Navnet VPK Packaging erstatter tidligere navn som Ondylus, Rigid og Peterson i henholdsvis Frankrike, Storbritannia, Irland og de nordiske landene. Alle divisjonene samles under samme logo og visuelle identitet, som symboliserer den overliggende visjonen: Fremtiden skal fortsatt fostre miljøansvar og lokal kontakt med kundene.

Les artikkelen i PackNews