Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. En jord- til bord-strategi for et rettdferdig, sunt og miljøvennlig system for matkjeden