Endringene i emballasjedirektivet innebærer høyere mål for materialgjenvinning. I tillegg presiseres det hvordan materialgjenvunnet mengde skal måles. Rettsakten medfører en tettere oppfølgning av medlemslandenes måloppnåelse, blant annet gjennom innføring av et system for tidlig varsling som skal sikre at land som sakker etter fanges opp tidlig og følges opp av EU-kommisjonen slik at de gjøres i stand til å nå målene.

Isopor er den plasttypen som forårsaker mest forsøpling i havet. Nå kan man ha funnet en løsning på en del av problemet.

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. En jord- til bord-strategi for et rettdferdig, sunt og miljøvennlig system for matkjeden

Ellen MacArthur Foundation holder en serie webinarer om sirklærøkonomi onsdag 28. oktober og hver onsdag etter dette til og med onsdag 9. desember. Webinarene starter kl 17:00 (CET) og varer en time. Hver påfølgende fredag er det en «recap» på en halvtime fra kl 11:00 til 11:30 (CET). Webinarene går på engelsk.

Merkeordningen for kildesortering er basert på det danske piktogramsystemet som ble lansert i 2017. Målet er å legge til rette for et felles nordisk system.

Den nye merkeordningen legger opp til en harmonisert farge- og symbolbruk. Ambisjonen er lik merking for kildesortering hjemme, på jobben, i det offentlige rom, på gjenvinningsstasjoner og på emballasje.

En barnesko som varer evig. Et kjøkken som kutter i matavfallet. En alge som du kan pakke maten i. Disse tre miljøprosjektene mottar nå om lag 1,5 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA).

Les artikkelen i PlastForum

Nestlé, verdens største matprodusent, har satt seg høye mål for bruk av resirkulert emballasje. Nå satser de stort på kunne bruke resirkulater også til matvarer.

22. september arrangerte Nestlé et webinar, der blant andre plasteksperten Ole Jan Myhre, emballasjerådgiver i Norner var med for å kaste lys over den teknologiske utviklingen.

Les artikkelen i Packnews

Fra 1. oktober 2020 opererer alle VPKs bølgepappemballasjedivisjoner ett varemerke: VPK Packaging.

Navnet VPK Packaging erstatter tidligere navn som Ondylus, Rigid og Peterson i henholdsvis Frankrike, Storbritannia, Irland og de nordiske landene. Alle divisjonene samles under samme logo og visuelle identitet, som symboliserer den overliggende visjonen: Fremtiden skal fortsatt fostre miljøansvar og lokal kontakt med kundene.

Les artikkelen i PackNews