En barnesko som varer evig. Et kjøkken som kutter i matavfallet. En alge som du kan pakke maten i. Disse tre miljøprosjektene mottar nå om lag 1,5 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA).

Les artikkelen i PlastForum

Nestlé, verdens største matprodusent, har satt seg høye mål for bruk av resirkulert emballasje. Nå satser de stort på kunne bruke resirkulater også til matvarer.

22. september arrangerte Nestlé et webinar, der blant andre plasteksperten Ole Jan Myhre, emballasjerådgiver i Norner var med for å kaste lys over den teknologiske utviklingen.

Les artikkelen i Packnews

Fra 1. oktober 2020 opererer alle VPKs bølgepappemballasjedivisjoner ett varemerke: VPK Packaging.

Navnet VPK Packaging erstatter tidligere navn som Ondylus, Rigid og Peterson i henholdsvis Frankrike, Storbritannia, Irland og de nordiske landene. Alle divisjonene samles under samme logo og visuelle identitet, som symboliserer den overliggende visjonen: Fremtiden skal fortsatt fostre miljøansvar og lokal kontakt med kundene.

Les artikkelen i PackNews