Styre og klyngeledelse

Alvhild Hedstein

styreleder
Direktør bærekraft og innovasjon
BAMA Gruppen AS

Helga Næs

styremedlem
Forskningssjef
Nofima Mat

Kari Bunes

styremedlem
Adm. direktør
Emballasjeforeningen

Bjørn Ivar Larsen

styremedlem
Markedsdirektør emballasje
Glomma Papp AS

Erik Hjertaas

styremedlem
General manager packaging technology
Tronrud Engineering AS

Sofie Østergaard

styremedlem
Sjef bærekraft og emballasje
Norgesmøllene AS

Eirik Bergh

styremedlem
Adm. dir.
Skanem Stavanger AS

Morten Aas

styremedlem
Manager packaging development
TINE SA

Geir Sæther

styremedlem
Senior Vice President, Circular Economy
Tomra Systems ASA

Ola Ronæss

Klyngeleder
Circular Packaging Cluster

Jørgen Ingeberg

Prosjektleder
Circular Packaging Cluster